سایبان مغازه

سایبان مغازه غالبا به صورت متحرک تولید می شوند؛ که با استفاده از یک اهرم بیضی شکل و بازو های قابل ارتقاء جمع می شوند. در بعضی مواقع نیز به صورت ثابت و دکوراتیو تولید می شود. بازوهای سایبان متحرک بوده و به معنای واقعی کلمه به سمت پایین حرکت کرده و موقعیت عمودی را […]

سایبان برقی بازویی فروشگاه نوتلند آقای صحرایی آذربایجان شرقی

سایبان برقی بازویی فروشگاه نوتلند آقای صحرایی آذربایجان شرقی

سایبان برقی بازویی فروشگاه نوتلند آقای صحرایی آذربایجان شرقی نصب پروژه سایبان برقی بازویی فروشگاه نوتلند آقای صحرایی آذربایجان شرقی قیمت سایبان برقی بازویی فروشگاه نوتلند آقای صحرایی آذربایجان شرقی اجرای پروژه سایبان برقی بازویی فروشگاه نوتلند آقای صحرایی آذربایجان شرقی فروش سایبان برقی بازویی فروشگاه نوتلند آقای صحرایی آذربایجان شرقی

سایبان بازویی دکه آقای قربانی شهریار

سایبان بازویی دکه آقای قربانی شهریار

سایبان بازویی دکه آقای قربانی شهریار نصب پروژه سایبان بازویی دکه آقای قربانی شهریار قیمت سایبان بازویی دکه آقای قربانی شهریار اجرای پروژه سایبان بازویی دکه آقای قربانی شهریار فروش سایبان بازویی دکه آقای قربانی شهریار

سایبان بازویی برقی کافه نان و شیرینی الوند

سایبان بازویی برقی کافه نان و شیرینی الوند

سایبان بازویی برقی کافه نان و شیرینی الوند نصب پروژه سایبان بازویی برقی کافه نان و شیرینی الوند قیمت سایبان بازویی برقی کافه نان و شیرینی الوند اجرای پروژه سایبان بازویی برقی کافه نان و شیرینی الوند فروش سایبان بازویی برقی کافه نان و شیرینی الوند

سایبان دو طرفه استخر

سایبان دو طرفه استخر

سایبان دو طرفه استخر سایبان دو طرفه استخر خانگی در بسیاری از خانه های ویلایی افراد برای زیبایی و استفاده از حیاط ویلا اقدام به درست کردن استخر می کنند، اما به خاطر قابل دید بودن استخر استفاده از آن محدود است.شرکت های سازنده انواع سایبان با استفاده از متریال مختلف سایبان دو طرفه استخر […]

چتر باغی پایه کنار

چتر باغی پایه کنار

چتر باغی پایه کنار چتر باغی پایه کنار ویژگی تغییر زاویه (کمرشکن یا tilt ) می باشد و مکانیزم باز و بسته شدن دسته قرقره ای بوده که کاملا ساده و استفاده از آن راحت می باشد. پارچه بکار برده شده در چتر باغی پایه کنار پلی استر می باشد و در مقابل تابش آفتاب […]

سایبان برقی تبلیغاتی شرکت جوجو

سایبان برقی تبلیغاتی شرکت جوجو

سایبان برقی تبلیغاتی شرکت جوجو نصب پروژه سایبان برقی تبلیغاتی شرکت جوجو قیمت سایبان برقی تبلیغاتی شرکت جوجو اجرای پروژه سایبان برقی تبلیغاتی شرکت جوجو فروش سایبان برقی تبلیغاتی شرکت جوجو

سایبان برقی تبلیغاتی شرکت پنتر

سایبان برقی تبلیغاتی شرکت پنتر

سایبان برقی تبلیغاتی شرکت پنتر نصب پروژه سایبان برقی تبلیغاتی شرکت پنتر قیمت سایبان برقی تبلیغاتی شرکت پنتر اجرای پروژه سایبان برقی تبلیغاتی شرکت پنتر فروش سایبان برقی تبلیغاتی شرکت پنتر

سایبان بازویی ویلایی آقای عسگری اردبیل

سایبان بازویی ویلایی آقای عسگری اردبیل

سایبان بازویی ویلایی آقای عسگری اردبیل نصب پروژه سایبان بازویی ویلایی آقای عسگری اردبیل قیمت سایبان بازویی ویلایی آقای عسگری اردبیل اجرای پروژه سایبان بازویی ویلایی آقای عسگری اردبیل فروش سایبان بازویی ویلایی آقای عسگری اردبیل