فروردین ۲۶ ۱۳۹۹ 0comment
سایبان مغازه فنری

سایبان مغازه فنری

سایبان مغازه فنری

سایبان مغازه بازویی – سایبان مغازه فنری

سایبان مغازه فنری با توجه به متعلقات مدرن تر و زیبایی ظاهری مورد توجه قرار گرفته است.

سایبان مغازه فنری یا همان سایبان برقی علاوه بر زیبایی ظاهری مساحت بیشتری نسبت به سایبان کالسکه ای تحت پوشش خود قرار می دهد و معمولا ۲٫۵ متر جلو آمدگی سایبان بازویی می باشد.

قطعات مفصلی سایبان مغازه فنری (سایبان برقی فنری) با ریخته گری آلومینیوم در قالب دایکاست تهیه شده است و سایبان مغازه بازویی سایر قطعات آلومینیوم سایبان بازویی با استفاده از قالب اکسترود ساخته شده است.