آذر ۲۱ ۱۳۹۶ 0comment
فروش سایبان کالسکه ای

فروش سایبان کالسکه ای

فروش سایبان کالسکه ای

در فروش سایبان کالسکه ای برای محاسبه متراژ پارچه مصرفی سه آیتم دهنه، بازشو و ارتفاع نصب دخیل هستند. در فروش سایبان کالسکه ای بازشویی سایبان کالسکه ای را می توان بین ۱۷۰-۷۰ سانتیمتر در نظر گرفت. همچنین برای فروش سایبان کالسکه ای ارتفاع نصب آیتمی است که باید در تعیین بازشویی یک سایبان کالسکه ای به آن اهمیت داد چرا که تاثیر بسزایی در تعیین بازشویی یک سایبان دارد.
قابل ذکر است در فروش سایبان کالسکه ای برای داشتن حداقل بازشویی ارتفاع نصب باید ۲۷۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.
در فروش سایبان کالسکه ای برای چاپ سایبان کالسکه ای از دو روکش بنر ۱۳ انس کره و ترانزیت درجه یک استفاده می شود . در هنگام فروش سایبان کالسکه ای ذکر می شود که روکش ترانزیت از مقاومت بالاتر اما کیفیت چاپ پایین تری نسبت به روکش بنر ۱۳ انس کره برخوردار است . همچنین قابل ذکر است در فروش سایبان کالسکه ای از روکش فلکس که حالت صلب و شکننده ای دارد استفاده نمی گردد چرا که روکش سایبان ها کالسکه ای در هنگام جمع شدن سایبان باید منعطف باشد.

Write a Reply or Comment