خرداد ۰۸ ۱۳۹۹ 0comment
سایبان مغازه بازویی

سایبان مغازه بازویی

سایبان مغازه بازویی

سایبان مغازه بازویی و فنری

سایبان مغازه بازویی با توجه به متعلقات مدرن تر و زیبایی ظاهری مورد توجه قرار گرفته است.

سایبان فنری یا سایبان مغازه بازویی علاوه بر زیبایی ظاهری مساحت بیشتری نسبت به سایبان کالسکه ای زیر سایه خود قرار می دهد و معمولا ۵/۲ متر جلو آمدگی این سایبان فنری می باشد.

شیب جلو آمدگی سایبان فنری یا سایبان مغازه بازویی تا حدود ۳۰ درجه قابل تنظیم است.

قطعات مفصلی سایبان مغازه بازویی با ریخته گری آلومینیوم در قالب دایکاست تهیه شده است و سایر قطعات آلومینیوم سایبان فنری با استفاده از قالب اکزود ساخته شده است.

نوع برقی سایبان مغازه بازویی از موتور توربولار استفاده می کند و قیمتی حدود ۲۵۰ هزار تومان بالاتر از نوع دستی خود دارد.

سایبان مغازه بازویی از آنجا که فنرهایی درون بازوی خود تعبیه کرده است به سایبان فنری نیز معروف شده است.