دی ۲۵ ۱۳۹۹ 0comment
سایبان کالسکه ای

تاریخچه سایبان کالسکه ای | سایبان | سایبان برقی

سایبان کالسکه ای در زمره قدیمی ترین سایبان های مغازه می باشد که به جهت نوع سازه ونوع مشمع کار شده بر روی آن بسیار مشتری پیدا نموده است واین مشتریان بعد از خرید سایه بان مغازه کالسکه ای آنرا به سایر افرادی که قصد خرید دارند پیشنهاد می دهند.

تبلیغات بر روی سایه بان کالسکه ای

سایبان کالسکه ای یکی از بهترین سایبان های موجود برای انجام تبلیغات سایبان می باشد. وعلاوه بر تبلیغات میدانی می توان به صورت ویژه نیز بر روی آن تبلیغ نمود .وکسب در آمد داشت به عنوان نمونه شرکت های لبنی پیشتاز در این زمینه بوده وبیشترین تبلیغ را در زمینه سایبان به جهت مقرون به صرفه بودن داشته اند وتبلیغ بر روی سایبان مغازه را در اولویت کار های خود قرار داده اند.

سایبان کالسکه ای
سایه بان کالسکه ای

نقش سایه بان کالسکه ای در فاصله گذاری اجتماعی وپیگیری از ویروس منحوس کرونا

سایه بان کالسکه ای نیز در فاصله گذاری اجتماعی بسیار مفید بوده ودر مواقعی که سایه بان کالسکه ای باز می باشد وعمق بیشتری به خود اختصاص می هد وعرض آن زیر یک متر باشد باعث می‌شود که دو نفر نتوانند با فاصله کمتر از یک متر در کنار هم باشند واین موضوع باعث ایجاد فاصله گذاری اجتماعی وپیشگیری از ویروس منحوس کرونا می‌شود.

سایبان کالسکه ای
سایه بان مغازه

سایبان کالسکه ای وبیت کوین

نظر به اینکه اخیر استفاده از سیستم های کامپیوتری برای استخراج ارزهای دیجیتال بسیار رواج پیدا کرده است .واستفاده ۲۴ ساعته از دستگاهی رایانه ای موجب گرم شدن وداغ شدن فضای داخل محلی می شود که دستگاه‌های رایانه ای در آن محل حضور دارند وبا استفاده از سایبان کالسکه ای می توان از تابش مستقیم آفتاب بر روی این دستگاه ها جلوگیری نمود ومانع از گرم شدن بیش از حد آنها شد واز طریق با کمترین هزینه بیشترین بهره برداری را از سایبان برد.

سایبان مغازه
سایه بان کالسکه ای مغازه نقره بهشت نصب شده در اصفهان
قیمت سایبان کالسکه ای

قیمت سایبان کالسکه ای بستگی به نوع ابعاد، سازه وروکش مشمع آن دارد. وسایبان کالسکه ای پنجره به مراتب قیمت کمتری نسبت به سایه بان کالسکه ای مغازه دارد .زیرا ابعاد آن کوچکتر از سایه بان کالسکه ای مغازه می باشد .وابزار ویراق الات سایه بان کالسکه ای نیز در قیمت سایه بان کالسکه ای موثر می باشد. واین تاثیر نیز بسیار در هزینه موثر است .به عنوان نمونه در صورتی که از پایه چدن استفاده شود قیمت سازه سایه بان کالسکه ای بیشتر از زمانی است که از سایه بان کالسکه ای با پایه پلاستیک استفاده می شود زیرا استحکام سایه بان کالسکه ای با پایه چدن خیلی بیشتر از استحکام سایه بان کالسکه ای با پایه پلاستیک می باشد.

سایبان کالسکه ای
سایه بان کالسکه ای
سایبان
سایه بان کالسکه ای

Write a Reply or Comment