فروردین ۲۶ ۱۳۹۹ 0comment
چتر سایبان پایه وسط

چتر سایبان پایه وسط

چتر سایبان پایه وسط

سایبان چتری پایه وسط : طراحی چتر سایبان پایه وسط دقیقاً مشابه با چترهای معمولی است و پایه اصلی چتر سایبان پایه وسط در مرکز سایه بان قرار می‌گیرد. مزیت بزرگ چتر سایبان پایه وسط این است که مرکز ثقل دقیقاً بر روی پایه مرکزی قرار می‌گیرد و تعادل بالایی دارد. بزرگ‌ترین ایراد چتر سایبان پایه وسط هم این است که میله وسط ممکن است برای برخی ابزارهای بزرگ مانند خودروها مسئله ساز شود و امکان استفاده از چتر سایبان پایه وسط به عنوان پارکینگ متحرک وجود ندارد.