دی ۰۷ ۱۳۹۷ 0comment
سایبان بازویی برقی

سایبان بازویی برقی

سایبان بازویی برقی

سایبان بازویی برقی

تمام مفاصل سایبان بازویی برقی و دیگر مفاصل سایبان های برقی و دستی ما از جنس فلز می باشند، این نکته بسیار مهم است زیرا اکثر سایبان های بازویی برقی از مفاصل پلاستیکی استفاده می کنند که بعد از مدت کوتاهی می شکنند. اتصال بازوها به تیر جلویی سایبان بازویی برقی، توسط یک یراق و مفصل مستحکم صورت می گیرد و تمام تیرها و لبه های سازه سایبان بازویی برقی دارای درپوش انتهایی به منظور زیبایی می باشند و سایبان بازویی برقی دارای یک پیچ به منظور ،تنظیم شیب سایبان از ۰ تا ۴۵ می باشد. به جهت زیبایی و استحکام ، یک دور اضافه از پارچه به دور محور اصلی سایبان بازویی متحرک پیچیده شده است این موضوع در هنگام باز بودن سایبان بازویی برقی از دیده شدن محور فلزی جلوگیری میکند. همچنین با چاپ طرح دلخواه بر روی این سایه بان ها از مزیت تبلیغاتی محیطی برای کسب و کار مشتریان بهره مند می شوند.

Write a Reply or Comment