دی ۰۲ ۱۳۹۷ 0comment
سایبان فنری تبلیغاتی

سایبان فنری تبلیغاتی

سایبان فنری تبلیغاتی

سایبان فنری تبلیغاتی

سایبان فنری تبلیغاتی با توجه به مساحت پوشش خود در مقابل بادهای سنگین ضعف بیشتری نسبت به سایه بان کالسکه ای دارد و از سوی دیگر سایبان فنری یا سایبان بازویی از آنجا که اکثر قطعاتش از جنس آلومینیوم می باشد جهت استفاده در مناطق مرطوب مناسب تر می باشند و سایبان فنری خوردگی کمتری در آنها ایجاد می شود.

سایبان فنری تبلیغاتی مغازه قابلیت اضافه نمودن موتور توبلار و ریموت کنترل را داراست.

یعنی سایبان فنری تبلیغاتی یا سایبان بازویی به دو نوع سایبان بازویی به صورت دستی و سایبان فنری تبلیغاتی با موتور توبلار و ریموت کنترل ارائه می گردد.

شایان ذکر است موتور توبلار سایبان فنری تبلیغاتی مجهز به یک خلاص کن هنگام قطع برق می باشد که در صورت لزوم به صورت دستی عمل خواهد کرد.

Write a Reply or Comment