سایبان مغازه

سایبان مغازه غالبا به صورت متحرک تولید می شوند؛ که با استفاده از یک اهرم بیضی شکل و بازو های قابل ارتقاء جمع می شوند. در بعضی مواقع نیز به صورت ثابت و دکوراتیو تولید می شود. بازوهای سایبان متحرک بوده و به معنای واقعی کلمه به سمت پایین حرکت کرده و موقعیت عمودی را به حالت افقی در میاورد.

سایبان های مغازه از پروفیل کاملا مسطح جلویی سایه بان تشکیل شده،به این معنی که هنگام جمع شدن سایبان نمایان نمیشود و با باز شدن سایبان خودنمایی می کند و با توجه به همین قابلیت این مزیت را دارد که اطمینان حاصل می شود در موارد بارندگی اب باران از جلو تخلیه و در هیچ نقطه ای به طرفین نمیریزد و موقع جمع شدن نیز اثری از آن نمی ماند و روکش سایبان را نیز میتوان از جنس مختلف مشما به کار برد که بستگی به سلیقه مشتری دارد.

درزمانی که از سایبان  به عنوان سایبان تبلیغاتی استفاده میشود،هیچ مانعی برای نوع تبلیغات بر روی سایبان وجود ندارد و میتوان از جنس های مختلف بنر و فلکس برای تبلیغات روی سایبان استفاده نمود.

سایبان مغازه

محل نصب سایبان

سایبان مغازه در محل های مختلف با توجه به نوع، سایبان محل و ساختار مغازه نصب می گردد و در صورتی که محل دارای اسکلت برای جوشکاری باشد،سایبان باجوشکاری نصب می شود، در غیر این صورت سایبان  بدون جوشکاری نصب می شود و با رول بولت در محل نصب میشود.

نحوه باز و جمع شدن سایبان

سایبان مغازه با دوبازوی افقی بازو به همین نحو جمع میشودو این نحوه باز و بسته شدن  سایبان می تواند به صورت برقی متحرک و یا دستی متحرک باشد.

قیمت سایبان

قیمت سایبان مغازه با توجه به نوع سایه بان و پارچه سایبان متفاوت بوده و در صورتی که سازه سایبان کاملا آلومینیومی  می باشد و پارچه آن کره ای، قیمت بیشتری را شامل میشود و در صورتی که جنس سازه سایبان آهن باشد و روکش آن مشمع پی وی سی ایرانی، قیمت سایبان کمتر می شود که البته میتواند به صورت برقی و یا سایبان مغازه دستی باشد.

Write a Reply or Comment