دی ۲۹ ۱۳۹۹ 0comment
سایبان مغازه

قیمت سایبان مغازه سال نودونه | سایبان برقی | سایبان

قیمت انواع سایبان مغازه بستگی به عوامل مختلفی دارد که می توان از جز آن عوامل به عوامل زیر اشاره نمود:
۱-تعدادسایبان مغازه
۲-ابعاد سایبان مغازه
۳-مدل سایبان مغازه
۴-نوع وجنس اسکلت سایبان مغازه
۵-نوع جنس روکش سایبان مغازه
۶-نحوه نصب سایبان مغازه( که به اختصار نحوه تاثیر هرکدام را خدمتتان عرض می کنیم .)

سایبان مغازه
سایه بان مغازه نصب شده در مولوی

نحوه تاثیر تعداد سایه بان بر روی قیمت آن

تعداد سایبان مغازه از این جهت بر قیمت سایبان مغازه تاثیر دارد. که هرچه تعداد سایبان مغازه بیشتر باشد، قیمت سایه بان مغازه نیز کمتر محاسبه می شود. به عنوان نمونه در سایبان تبلیغاتی مغازه کالسکه ای، یا سایبان تبلیغاتی بازویی هر چه تعداد بیشتر باشد به جهت اینکه هزینه ایاب ذهاب، وخرید مواد اولیه سایبان، ونصب سایبان کمتر برای ما محاسبه می شود در قیمت سایبان موثر تر است.

نحوه تاثیر ابعاد سایه بان مغازه بر قیمت سایه بان مغازه

نحوه تاثیر ابعاد سایبان مغازه بر قیمت سایه بان مغازه بدین شکل است. که هر چه ابعاد سایبان بیشتر باشد قیمت آن بیشتر وهرچه ابعاد سایبان کمتر باشد قیمت سایبان کمتر می شود. زیرا :وقتی ابعاد سایبان کمتر باشد، مواد اولیه کمتری از قبیل آهن ومشمع به کار برده می شود ودر نتیجه آن قیمت سایه بان کمتر می شود.

سایبان مغازه در لواسان
سایبان مغازه نصب شده در لواسان

نحوه تاثیر مدل سایبان مغازه در قیمت سایبان مغازه

سایه بان مغازه دارای انواع ومدل های متنوع ومختلفی می باشد. که مدلهای آن عبارت است:

از سایبان مغازه کالسکه ای، سایبان مغازه فنری،که از آن به عنوان سایبان مغازه بازویی، سایبان مغازه جکی، نیز یاد می شود سایبان مغازه دکوراتیو، سایبان مغازه زنجیری که با توجه به نوع آن قیمت سایه بان مغازه نیز متفاوت می گردد.

قیمت سایبان مغازه فنری، سایبان مغازه بازویی وسایبان مغازه جکی به جهت اینکه در اسکلت آن ها آلومینیوم به کار رفته است. از قیمت سایه بان کالسکه ای وسایبان دکوراتیو بیشتر است زیرا سایه بان کالسکه ای از جنس آهن غالبا ساخته شده است ودر اسکلت آن غالبا آلومینیوم به کار نرفته است.

نحوه تاثیر نوع جنس اسکلت در قیمت سایبان

نوع جنس اسکلت نیز در قیمت سایبان موثر است. به جهت اینکه مدل های مختلف سایه بان چه انواع سایه بان فنری، وچه سایبان کالسکه ای، وسایبان دکوراتیو هم از جنس آهن ساخته وهم از جنس آلومینیوم ساخته می شوند ودر صورتی که از جنس آهن ساخته شوند .قیمت سایبان های فوق به مراتب کمتر از قیمت سایبان هایی می باشد که از جنس الومنیوم ساخته می شوند.

سایبان مغازه فنری
سایبان مغازه فنری

نحوه ثاثیر نوع جنس روکش سایبان بر قیمت سایبان

نوع روکش سایه بان نیز بر روی قیمت سایه بان تاثیر زیادی دارد. زیرا: انواع واقسام مشمع وپارچه را می توان بر روی سایبان اجرا نمود. که قیمت هر کدام از آنها متفاوت می باشد. به عنوان نمونه برای سایبان فنری، سایبان بازویی، سایبان جکی، سایبان زنجیری هم می توان روکش با پارچه نانو به کار برد. وهم می توان روکش از جنس مشمع کره ای با گرم ۴۰۰ یا ۵۵۰ یا ۶۱۰ گرم به کار برد.

در سایبان کالسکه ای نیز هم می توان روکش ترانزیت به کاربرد. وهم در سایبان کالسکه ای تبلیغاتی روکش بنر ویا فلکس به کاربرد؛ که شمامی توانید جهت دریافت بهترین راهنمایی برای انتخاب بهترین جنس با مشاوران ما در شرکت سایبان سازی ایرانیان در ارتباط باشید.

نحوه تاثیر هزینه نصب سایبان در قیمت سایه بان

هزینه نصب سایبان نیز در قیمت آن موثر است. زیرا ؛همانطور که در تعدادسایه بان به عرض رساندیم ،هرچه تعداد سایبان بیشتر باشد. هزینه نصب آن نیز کمتر می شود. ودر صورتی که سایبان می بایست در شهرستان نصب شود. با توجه به تعلق هزینه ایاب ذهاب قیمت سایبان نیز بیشتر می شود.

توصیه می شود جهت خرید بهترین سایبان متناسب با نوع مغازه وفروشگاه خودتان با مشاوران ما در شرکت سایبان سازی ایرانیان در ارتباط باشید .تا به صورت کاملا رایگان بهترین مشاوره به شما صورت گیرد.

سایه بان مغازه
سایه بان مغازه – سایبان بازویی

برای دیدن نمونه سایبان مغازه  شرکت سایبان سازی ایرانیان اینجا کلیک کنید.

Write a Reply or Comment